С какво можем да ви помогнем? Нашите продукти и професионализъм ще Ви помогнат да се концентрирате върху важните аспекти на Вашия бизнес!

Подгрупа 1 // Забраняващи знаци

 

Знак 1.1

Пушенето забранено !


250/250 mm

 
 
 

Знак 1.2

500/250 mm

 
 
 

Знак 2.1

Забранено пушенето и паленето на открит огън !


250/250 mm

 
 
 

Знак 2.2

500/250 mm

 
 
 

Знак 3.1

Забранено за пешеходци !


250/250 mm

 
 
 

Знак 3.2

500/250 mm

 
 
 
 

Знак 4.1

Забранено е гасенето с вода !


250/250 mm

 
 
 

Знак 4.2

500/250 mm

 
 
 

Знак 5.1

Водата не е за пиене !


250/250 mm

 
 
 

Знак 5.2

500/250 mm

 
 
 

Знак 6.1

Забранено за външни лица !


250/250 mm

 
 
 

Знак 6.2

500/250 mm

 
 
 
 

Знак 7.1

Забранено за индустриални превозни средства !


250/250 mm

 
 
 

Знак 7.2

500/250 mm

 
 
 

Знак 8.1

Забранено докосването !


250/250 mm

 
 
 

Знак 8.2

500/250 mm

 
 
 

Знак 9.1

Забранено е преграждането на пътя !


250/250 mm

 
 
 

Знак 9.2

500/250 mm

 
 
 
 

Знак 10.1

Забранено стифирането и складирането !


250/250 mm

 
 
 

Знак 10.2

500/250 mm

 
 
 

Знак 101.1

Забранено превозването на хора !


250/250 mm

 
 
 

Знак 101.2

500/250 mm

 
 
 

Знак 102.1

Забранено превозването на хора !


250/250 mm

 
 
 

Знак 102.2

500/250 mm

 
 
 
 

Знак 103.1

Забранено качването върху вилицата !


250/250 mm

 
 
 

Знак 103.2

500/250 mm

 
 
 

Знак 104.1

Забранено минаването под вилицата !


250/250 mm

 
 
 

Знак 104.2

500/250 mm

 
 
 

Знак 105.1

Забранено минаването под стрелата на елеватора !


250/250 mm

 
 
 

Знак 105.2

500/250 mm

 
 
 
 

Знак 106.1

Забранено преминаването под стрелата на крана !


250/250 mm

 
 
 

Знак 106.2

500/250 mm

 
 
 

Знак 107.1

Забранено качването и използването на транспорт !


250/250 mm

 
 
 

Знак 107.2

500/250 mm

 
 
 

Знак 108.1

Забранено качването върху стелажите !


250/250 mm

 
 
 

Знак 108.2

500/250 mm

 
 
 
 

Знак 109.1

Забранено за велосипедисти !


250/250 mm

 
 
 

Знак 109.2

500/250 mm

 
 
 

Знак 110.1


Забранено почистването и ремонтирането в движение !


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 110.2

500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 111.1

Забранено премахването на защитните съоръжения !


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 111.2

500/250 mm

 
 
 
 

ЗНАК 112.1

Забранeно превключването !


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 112.2

500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 113.1

Забранено да се работи с ръкавици !


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 113.2

500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 114.1

Забранено изливането на мръсни течности !


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 114.2

500/250 mm

 
 
 
 

ЗНАК 115.1

Забранено ползването на асансьор при пожар !


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 115.2

500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 116.1

Забранено влизането на хора с пейсмейкъри !


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 116.2

500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 117.1

Забранено влизането на хора с метални протези !


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 117.2

500/250 mm

 
 
 
 

ЗНАК 118.1

Забранено влизането с метални предмети !


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 118.2

500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 119.1

Забранено преминаването с метални предмети !


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 119.2

500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 120.1

Забранено влизането с механични часовници !


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 120.2

500/250 mm

 
 
 
 

ЗНАК 121.1

Забранено влизането с магнитни карти !


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 121.2

500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 122.1

Забранено влизането с метални бутилки !


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 122.2

500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 123.1

Забранено снимането !


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 123.2

500/250 mm

 
 
 
 

ЗНАК 124.1

Забранено ползването на мобилен телефон !


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 124.2

500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 125.1

Забранено храненето и пиенето !


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 125.2

500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 126.1

Забранено за кучета !


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 126.2

500/250 mm

 
 
 
 

ЗНАК 127.1

Не стойте под хаспела !


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 127.2

500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 128.1

Забранено вдигането на хора с кран !


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 128.2

500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 129.1

Забранено внасянето и употребата на алкохол !


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 129.2

500/250 mm