С какво можем да ви помогнем? Нашите продукти и професионализъм ще Ви помогнат да се концентрирате върху важните аспекти на Вашия бизнес!

Подгрупа 2 // Предупреждаващи знаци

 

ЗНАК 11.1

Внимание ! Лесно запалими материали !


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 11.2

500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 12.1

Внимание ! Взривоопасен материал или опасност от експлозия !


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 12.2

500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 13.1

Внимание ! Токсичен материал !


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 13.2

500/250 mm

 
 
 
 

ЗНАК 14.1

Внимание ! Разяждащ материал !


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 14.2

500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 15.1

Радиоактивен материал или опасност от радиоактивно облъчване !


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 15.2

500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 16.1

Внимание ! Опасност от падане на окачени товари !


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 16.2

500/250 mm

 
 
 
 

ЗНАК 17.1

Внимание ! Индустриални превозни средства !


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 17.2

500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 18.1

Внимание ! Опасност от електрически ток !


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 18.2

500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 19.1

Внимание ! Опасност !


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 19.2

500/250 mm

 
 
 
 

ЗНАК 20.1

Внимание ! Лазерно лъчение !


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 20.2

500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 21.1

Внимание ! Поддържащ горенето материал !


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 21.2

500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 22.1

Внимание ! Нейонизиращо лъчение !


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 22.2

500/250 mm

 
 
 
 

ЗНАК 23.1

Внимание ! Силно магнитно поле !


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 23.2

500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 24.1

Внимание ! Опасност от спъване !


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 24.2

500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 25.1

Внимание ! Опасност от падане !


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 25.2

500/250 mm

 
 
 
 

ЗНАК 26.1

Внимание ! Биологична опасност !


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 26.2

500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 27.1

Внимание ! Ниска температура !


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 27.2

500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 28.1

Внимание ! Висока температура !


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 28.2

500/250 mm

 
 
 
 

ЗНАК 29.1

Внимание ! Вреден или дразнещ материал !


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 29.2

500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 151.1

Внимание ! Опасност от падащи предмети !


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 151.2

500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 152.1

Внимание ! Опасност от притискане на ръцете !


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 152.2

500/250 mm

 
 
 
 

ЗНАК 153.1

Внимание ! Опасност от притискане на крайници !


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 153.2

500/250 mm

 
 
 

ЗНАКС 154.1

Внимание ! Опасност от движещи се механизми !


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 154.2

500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 155.1

Внимание ! Камиони !


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 155.2

500/250 mm

 
 
 
 

ЗНАК 156.1

Внимание ! Опасност от дерайлиране !


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 156.2

500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 157.1

Внимание ! Опасност от пропадане !


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 157.2

500/250 mm


 
 
 

ЗНАК 158.1

Внимание ! Опасност от хвърчащи отломки !


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 158.2

500/250 mm

 
 
 
 

ЗНАК 159.1

Внимание ! Опасност от облъчване от електрожен !


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 159.2

500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 160.1

Внимание ! Опасност от разливане на разтопен метал !


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 160.2

500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 161.1

Внимание ! Опасност от разлята киселина !


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 161.2

500/250 mm

 
 
 
 

ЗНАК 162.1

Внимание ! Опасност от силен шум !


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 162.2

500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 163.1

Внимание ! Опасност от стълба с хидравличен подемник !


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 163.2

500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 164.1

Внимание ! Опасност от електричен заряд !


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 164.2

500/250 mm

 
 
 
 

ЗНАК 165.1

Внимание ! Заземено !


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 165.2

500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 166.1

Вниманине ! Опасност от падащи предмети !


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 166.2

500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 167.1

Внимание ! Опасност от подхлъзване !


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 167.2

500/250 mm