С какво можем да ви помогнем? Нашите продукти и професионализъм ще Ви помогнат да се концентрирате върху важните аспекти на Вашия бизнес!

Подгрупа 3 // Задължаващи знаци

 

ЗНАК 30.1

Трябва да се носят защитни средства за очите !


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 30.2

500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 31.1

Трябва да се носи защитна каска !


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 31.2

500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 32.1

Трябва да се носят антифони !


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 32.2

500/250 mm

 
 
 
 

ЗНАК 33.1

Трябва да се носи защита на дихателните органи !


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 33.2

500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 34.1

Трабва да се носят  защитни ботуши !


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 34.2

500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 35.1

Трябва да се носят защитни ръкавици !


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 35.2

500/250 mm

 
 
 
 

ЗНАК 36.1

Трябва да се носи защитно облекло !


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 36.2

500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 37.1

Трябва да се носят защитни средства за очите !


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 37.2

500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 38.1

Трябва да се носи предпазен колан !


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 38.2

500/250 mm

 
 
 
 

ЗНАК 39.1

Пешеходците трябва да използват този маршрут !


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 39.2

500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 40.1

Общ задължителен знак (когато е необходимо се придружава от друг знак)


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 181.1

Трябва да се преминава бавно !


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 181.2

500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 182.1

Трябва да се преминава бавно !


250/250 mm

 
 
 
 

ЗНАК 182.2

500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 183.1

Трябва да се сигнализира преди тръгване !


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 183.2

500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 184.1

Трябва да се поставя защитна решетка !


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 184.2

500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 185.1

Трябва да се измиват ръцете !


250/250 mm

 
 
 
 

ЗНАК 185.2

500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 186.1

Трябва да се загаси цигарата !


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 186.2

500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 187.1

Трябва да се изключи прекъсвача !


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 187.2

500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 188.1

Трябва да се изхвърлят отпадъците в определените контейнери !


250/250 mm

 
 
 
 

ЗНАК 188.2

500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 189.1

Трябва да се използва електрокар !


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 189.2

500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 190.1

Трябва да се заземи !


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 190.2

500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 191.1

Косата трябва да е прибрана със забрадка !


250/250 mm

 
 
 
 

ЗНАК 191.2

500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 192.1

Трябва да се затваря кранът !


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 192.2


500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 193.1

Трябва да се закрепят бутилките !


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 193.2


500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 194.1

Трябва да се окачва тук !


250/250 mm

 
 
 
 

ЗНАК 194.2


500/250 mm