С какво можем да ви помогнем? Нашите продукти и професионализъм ще Ви помогнат да се концентрирате върху важните аспекти на Вашия бизнес!

Подгрупа 4 // Указателни знаци за аварийни изходи и първа помощ

 

ЗНАК 41

Авариен изход /спасителен маршрут


300/150 mm

 
 
 

ЗНАК 42.1

Авариен изход /спасителен маршрут


300/150 mm

 
 
 

ЗНАК 42.2

Авариен изход /спасителен маршрут


300/150 mm

 
 
 

ЗНАК 43.1

Авариен изход /спасителен маршрут


300/150 mm

 
 
 

ЗНАК 43.2

Авариен изход /спасителен маршрут


300/150 mm

 
 
 

ЗНАК 44.1

Авариен изход /спасителен маршрут


300/150 mm

 
 
 
 

ЗНАК 44.2

Авариен изход /спасителен маршрут


300/150 mm

 
 
 

ЗНАК 45

Авариен изход /спасителен маршрут


300/150 mm

 
 
 

ЗНАК 46.1

Посока на движение при пожар или авария


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 46.2

500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 47.1

Посока на движение при пожар или авария


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 47.2

500/250 mm

 
 
 
 

ЗНАК 48.1

Посока на движение при пожар или авария


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 48.2

500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 49.1

Посока на движение при пожар или авария


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 49.2

500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 50.1

Пункт за първа помощ


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 50.2

500/250 mm

 
 
 
 

ЗНАК 51.1

Пункт за първа помощ с носилка


500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 51.2

500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 52.1

Предпазен душ


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 52.2

500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 53.1

Измиване на очите


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 53.2

500/250 mm

 
 
 
 

ЗНАК 54.1

Авариен телефон за първа помощ или евакуиране


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 54.2

500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 210

Авариен изход /спасителен маршрут


300/150 mm

 
 
 

ЗНАК 211

Авариен изход /спасителен маршрут


300/150 mm

 
 
 

ЗНАК 212

Авариен изход /спасителен маршрут


300/150 mm

 
 
 

ЗНАК 213

Изход


300/150 mm

 
 
 
 

ЗНАК 214

Изход


300/150 mm

 
 
 

ЗНАК 215

Изход


300/150 mm

 
 
 

ЗНАК 216

Изход


300/150 mm

 
 
 

ЗНАК 217

Изход


300/150 mm

 
 
 

ЗНАК 218

Изход


300/150 mm

 
 
 

ЗНАК 219

Изход


300/150 mm

 
 
 
 

ЗНАК 220

Изход


300/150 mm

 
 
 

ЗНАК 221

Посока за евакуация


300/150 mm

 
 
 

ЗНАК 222

Посока за евакуация


300/150 mm

 
 
 

ЗНАК 223

Посока за евакуация


300/150 mm

 
 
 

ЗНАК 224

Посока за евакуация


300/150 mm

 
 
 

ЗНАК 225

Посока за евакуация


300/150 mm

 
 
 
 

ЗНАК 226

Посока за евакуация


300/150 mm

 
 
 

ЗНАК 227

Посока за евакуация


300/150 mm

 
 
 

ЗНАК 228

Посока за евакуация


300/150 mm

 
 
 

ЗНАК 229

Посока за евакуация


300/150 mm

 
 
 

ЗНАК 230

Вход


300/150 mm

 
 
 

ЗНАК 231

Изход


300/150 mm

 
 
 
 

ЗНАК 232

Изход


300/150 mm

 
 
 

ЗНАК 233

Изход


300/150 mm

 
 
 

ЗНАК 234

Изход


300/150 mm

 
 
 

ЗНАК 235

Изход


300/150 mm

 
 
 

ЗНАК 236

Изход


300/150 mm

 
 
 

ЗНАК 237

Изход


300/150 mm

 
 
 
 

ЗНАК 238

Изход


300/150 mm

 
 
 

ЗНАК 239

Авариен изход /спасителен маршрут


300/150 mm

 
 
 

ЗНАК 240

Авариен изход /спасителен маршрут


300/150 mm

 
 
 

ЗНАК 241

Авариен изход /спасителен маршрут


300/150 mm

 
 
 

ЗНАК 242

Авариен изход /спасителен маршрут


300/150 mm

 
 
 

ЗНАК 243

Авариен изход /спасителен маршрут


300/150 mm

 
 
 
 

ЗНАК 244

Авариен изход /спасителен маршрут


300/150 mm

 
 
 

ЗНАК 245

Авариен изход /спасителен маршрут


300/150 mm

 
 
 

ЗНАК 246

Авариен изход /спасителен маршрут


300/150 mm


 
 
 

ЗНАК 247

Изход


300/150 mm

 
 
 

ЗНАК 248

Изход


300/150 mm

 
 
 

ЗНАК 249

Изход


300/150 mm

 
 
 
 

ЗНАК 262.1

Авариен бутон


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 262.2

500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 263.1

Питейна вода


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 263.2

500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 264.1

Плъзгаща врата


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 264.2

500/250 mm

 
 
 
 

ЗНАК 265.1

Бутни да отвориш


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 265.2

500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 266.1

Дръпни да отвориш


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 266.2

500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 267.1

Завърти да отвориш


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 267.2

500/250 mm

 
 
 
 

ЗНАК 268.1

Завърти да отвориш


250/250 mm 
 
 

ЗНАК 268.2

500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 269.1

Счупи за получаване на достъп


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 269.2

500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 270.1

Сборен пункт


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 270.2

500/250 mm

 
 
 
 

ЗНАК 271.1

Сборен пункт


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 271.2

500/250 mm