С какво можем да ви помогнем? Нашите продукти и професионализъм ще Ви помогнат да се концентрирате върху важните аспекти на Вашия бизнес!

Подгрупа 5 // Указателни знаци за противопожарно оборудване и разполагането му

 

ЗНАК 55.1

Противопожарни съоръжения


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 55.2

500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 56.1

Противопожарен кран със шланг


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 56.2

500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 57.1

Пожарна стълба


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 57.2

500/250 mm

 
 
 
 

ЗНАК 58.1

Пожарогасител


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 58.2

500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 59.1

Телефон при пожар


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 59.2

500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 60.1

Алармено устройство


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 60.2

500/250 mm

 
 
 
 

ЗНАК 61.1

Ръчен кран


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 61.2

500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 62.1

Посока към противопожарно оборудване


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 62.2

500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 63.1

Посока към противопожарно оборудване


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 63.2

500/250 mm

 
 
 
 

ЗНАК 64.1

Посока към противопожарно оборудване


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 64.2

500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 65.1

Посока към противопожарно оборудване


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 65.2

500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 69

Алармено устройство при пожар


500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 70

Алармено устройство при пожар и пожарогасител


500/250 mm

 
 
 
 

ЗНАК 71

Алармено устройство при пожар и противопожарен шланг


500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 72

Място за пушене


500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 73

Място за пушене


500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 74

Не влизай с огън


500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 75

Пожароопасен обект


500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 76

Огнеопасно


500/250 mm 
 
 
 

ЗНАК 77

Място за оставяне цигара , кибрит и запалка


500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 78.1

Пожарен хидрант


500/250 mm

200/150 mm

 
 
 

ЗНАК 78.2

Пожарен хидрант


500/250 mm

200/150 mm

 
 
 

ЗНАК 79.1

Спирателен кран


500/250 mm

200/150 mm

 
 
 

ЗНАК 79.2

Спирателен кран


500/250 mm

200/150 mm

 
 
 

ЗНАК 80

Телефон при пожар


500/250 mm

 
 
 
 

ЗНАК 81

Телефон при спешен случай


500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 201.1

Пръскачка при пожар


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 201.2

 500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 202.1

Автоматична пожарна врата


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 202.2

 500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 203.1

Индикатор за пушек


250/250 mm

 
 
 
 

ЗНАК 203.2

 500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 204.1

Пожарен хидрант


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 204.2

 500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 205.1

Пожарна аларма


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 205.2

 500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 206.1

Пожарни одеяла


250/250 mm

 
 
 
 

ЗНАК 206.2

 500/250 mm

 
 
 

ЗНАК 207.1

Авариен стоп


250/250 mm

 
 
 

ЗНАК 207.2

500/250 mm