С какво можем да ви помогнем? Нашите продукти и професионализъм ще Ви помогнат да се концентрирате върху важните аспекти на Вашия бизнес!

Група "В" // Забрана и отменяне на забраната

 

В1

Забранено е влизането на пътни превозни средства


Ф=450 ; 600 ; 700 ; 900 mm

 
 
 

В2

Забранено е влизането на пътни превозни средства в двете посоки


Ф=450 ; 600 ; 700 ; 900 mm

 
 
 

В3

Забранено е влизането на моторни превозни средства , с изключение на мотоциклети без кош и мотопеди


Ф=450 ; 600 ; 700 ; 900 mm

 
 
 

В4

Забранено е влизането на товарни автомобили


Ф=450 ; 600 ; 700 ; 900 mm

 
 
 

В5

Забранено е влизането на МПС с ремаркета, освен с полуремаркета или единични едноосни ремаркета


Ф=450 ; 600 ; 700 ; 900 mm

 
 
 

В6

Забранено е влизането на моторни превозни средства с ремаркета


Ф=450 ; 600 ; 700 ; 900 mm

 
 
 
 

В7

Забранено е влизането на трактори и самоходни машини


Ф=450 ; 600 ; 700 ; 900 mm

 
 
 

В8

Забранено е влизането на мотоциклети и мотопеди


Ф=450 ; 600 ; 700 ; 900 mm

 
 
 

В9

Забранено е влизането на велосипеди


Ф=450 ; 600 ; 700 ; 900 mm

 
 
 

В10

Забранено е влизането на пътни превозни средства , теглени от животни


Ф=450 ; 600 ; 700 ; 900 mm

 
 
 

В11

Забранено е влизането на колички за превоз на товари, теглени или бутани от хора


Ф=450 ; 600 ; 700 ; 900 mm

 
 
 

В12

Забранено е влизането на пешеходци


Ф=450 ; 600 ; 700 ; 900 mm

 
 
 
 

В13

Забранено е влизането на пътни превозни средства, обозначени с опознавателен знак опасни товари


Ф=450 ; 600 ; 700 ; 900 mm

 
 
 

В14

Забранено е влизането на изобразените пътни превозни средства


Ф=450 ; 600 ; 700 ; 900 mm

 
 
 

В15

Забранено е влизането на пътни превозни средства с широчина, включително и товара, по-голяма от означената


Ф=450 ; 600 ; 700 ; 900 mm

 
 
 

В16

Забранено е влизането на пътни превозни средства с височина, включително и товара, по-голяма от означената


Ф=450 ; 600 ; 700 ; 900 mm

 
 
 

В17

Забранено е влизането на ППС или състав от ППС с дължина, включително и товара, по-голяма от означената


Ф=450 ; 600 ; 700 ; 900 mm

 
 
 

В18

Забранено е влизането на ППС с маса с товар , по-голяма от означената


Ф=450 ; 600 ; 700 ; 900 mm

 
 
 
 

В19

Забранено е влизането на ППС с натоварване на която и да е от осите, по-голямо от означеното


Ф=450 ; 600 ; 700 ; 900 mm

 
 
 

В20

Забранено е движението на ППС едно след друго на разстояние, по-малко от означеното


Ф=450 ; 600 ; 700 ; 900 mm

 
 
 

В21

Забранено е завиването надясно


Ф=450 ; 600 ; 700 ; 900 mm

 
 
 

В22

Забранено е завиването наляво


Ф=450 ; 600 ; 700 ; 900 mm

 
 
 

В23

Забранено е завиването в обратна посока


Ф=450 ; 600 ; 700 ; 900 mm

 
 
 

В24

Забранено е изпреварването на моторни превозни средства, с изключение на мотоциклети без кош и мотопеди


Ф=450 ; 600 ; 700 ; 900 mm

 
 
 
 

В25

Забранено е на товарни автомобили с допустима максимална маса над 3,5 тона да изпреварват МПС, с изключение на мотоциклети без кош и мотопеди


Ф=450 ; 600 ; 700 ; 900 mm

 
 
 

В26

Забранено е движение със скорост , по-висока от означената


Ф=450 ; 600 ; 700 ; 900 mm

 
 
 

В27

Забранени са престоят и паркирането


Ф=450 ; 600 ; 700 ; 900 mm

 
 
 

В28

Забранено е паркирането


Ф=450 ; 600 ; 700 ; 900 mm

 
 
 

В29

Забранено е преминаването без спиране


Ф=450 ; 600 ; 700 ; 900 mm

 
 
 

В30

Забранена е употребата на звуков сигнал


Ф=450 ; 600 ; 700 ; 900 mm

 
 
 
 

В31

Край на въведената с пътен знак забрана за изпреварване


Ф=450 ; 600 ; 700 ; 900 mm

 
 
 

В32

Край на въведената с пътен знак забрана за изпреварване от товарни автомобили с допустима максимална маса над 3,5 т


Ф=450 ; 600 ; 700 ; 900 mm

 
 
 

В33

Край на въведената с пътен знак забрана за движение със скорост , по-висока от означената


Ф=450 ; 600 ; 700 ; 900 mm

 
 
 

В34

Край на забраните, въведени с пътни знаци


Ф=450 ; 600 ; 700 ; 900 mm