С какво можем да ви помогнем? Нашите продукти и професионализъм ще Ви помогнат да се концентрирате върху важните аспекти на Вашия бизнес!

Група "Г" // Със задължителни предписания

 

Г1

Движение само направо след знака


Ф=450 ; 600 ; 700 ; 900 mm

 
 
 

Г2

Движение само надясно след знака


Ф=450 ; 600 ; 700 ; 900 mm

 
 
 

Г3

Движение само наляво след знака


Ф=450 ; 600 ; 700 ; 900 mm

 
 
 

Г4

Движение само направо или надясно след знака


Ф=450 ; 600 ; 700 ; 900 mm

 
 
 

Г5

Движение само направо или наляво след знака


Ф=450 ; 600 ; 700 ; 900 mm

 
 
 

Г6

Движение само надясно или наляво след знака


Ф=450 ; 600 ; 700 ; 900 mm

 
 
 
 

Г7

Движение само надясно пред знака


Ф=450 ; 600 ; 700 ; 900 mm

 
 
 

Г8

Движение само наляво пред знака


Ф=450 ; 600 ; 700 ; 900 mm

 
 
 

Г9

Преминаване отдясно на знака


Ф=450 ; 600 ; 700 ; 900 mm

 
 
 

Г10

Преминаване отляво на знака


Ф=450 ; 600 ; 700 ; 900 mm

 
 
 

Г11

Преминаване отдясно или отляво на знака


Ф=450 ; 600 ; 700 ; 900 mm

 
 
 

Г12

Кръгово движение


Ф=450 ; 600 ; 700 ; 900 mm

 
 
 
 

Г13

Пътна лента или платно за движение само на превозни средства от редовните линии за обществен  превоз на пътници


Ф=450 ; 600 ; 700 ; 900 mm

 
 
 

Г14

Задължителен път само за велосипедисти


Ф=450 ; 600 ; 700 ; 900 mm

 
 
 

Г15

Задължителен път само за пешеходци


Ф=450 ; 600 ; 700 ; 900 mm

 
 
 

Г16

Задължителен път само за пешеходци и велосипедисти


Ф=450 ; 600 ; 700 ; 900 mm

 
 
 

Г17

Задължителна минимална скорост


Ф=450 ; 600 ; 700 ; 900 mm

 
 
 

Г18

Край на задължителната минимална скорост


Ф=450 ; 600 ; 700 ; 900 mm

 
 
 
 

Г19

Задължителни вериги за сняг най-марко на две от двигателните колела


Ф=450 ; 600 ; 700 ; 900 mm

 
 
 

Г20

Задължителна посока на движение на пътни превозни средства, обозначени с опознавателен знак за опасен товар


450/600 ; 550/700 ; 700/900 ; 900/1200 mm