С какво можем да ви помогнем? Нашите продукти и професионализъм ще Ви помогнат да се концентрирате върху важните аспекти на Вашия бизнес!

Група "Д" // Със специални предписания

 

Д1.1

Брой на пътните ленти и посоки за движение по тях


700+300*(N-2) / 900

900+400*(N-2) /1200  

N-брой на изобразените пътни ленти

 
 
 

Д1.2

Брой на пътните ленти и посоки за движение по тях


700+300*(N-2) / 900     

900+400*(N-2) /1200

N-брой на изобразените пътни ленти

 
 
 

Д2

Допълнителна пътна лента за бавнодвижещи се пътни превозни средства


450/600 ; 550/700 ; 700/900 ; 900/1200 mm

 
 
 

Д3.1

Указател за предварително преустрояване


700+300*(N-2);В 900

900+400*(N-2);В 1200

N-брой на изобразените пътни ленти

 
 
 

Д3.2

Указател за предварително преустрояване


700+300*(N-2);В 900

900+400*(N-2);В 1200

N-брой на изобразените пътни ленти

 
 
 

Д4

Еднопосочно движение след знака


450/450 ; 550/550 ; 700/700 ; 900/900 mm

 
 
 
 

Д5

Автомагистрала


900/1200 mm

 
 
 

Д6

Край на автомагистрала


900/1200 mm

 
 
 

Д7

Автомобилен път


450/600 ; 550/700 ; 700/900 ; 900/1200 mm

 
 
 

Д8

Край на автомобилния път


450/600 ; 550/700 ; 700/900 ; 900/1200 mm

 
 
 

Д9

Тунел


450/600 ; 550/700 ; 700/900 ; 900/1200 mm

 
 
 

Д10

Край на тунела


450/600 ; 550/700 ; 700/900 ; 900/1200 mm

 
 
 
 

Д11

Начало на населено място


размерите са в зависимост от класа на пътя, на  който се поставят

 
 
 

Д12

Край на населено място


размерите са в зависимост от класа на пътя, на който се поставят

 
 
 

Д13

Начало на зоната на действие на изобразения знак


450/600 ; 550/700 ; 700/900 ; 900/1200 mm

 
 
 

Д14

Край на зоната на действие на изобразения знак


450/600 ; 550/700 ; 700/900 ; 900/1200 mm

 
 
 

Д15

Начало на жилищна зона


1000/700 mm

 
 
 

Д16

Край на жилищна зона


1000/700 mm

 
 
 
 

Д17

Пешеходна пътека


450/450 ; 550/550 ; 700/700 ; 900/900 mm

 
 
 

Д18

Болница


450/450 ; 550/550 ; 700/700 ; 900/900 mm

 
 
 

Д19

Паркинг


450/450 ; 550/550 ; 700/700 ; 900/900 mm

 
 
 

Д20

Платен паркинг


450/600 ; 550/700 ; 700/900 ; 900/1200 mm

 
 
 

Д21

Инвалид


450/450 ; 550/550 ; 700/700 ; 900/900 mm

 
 
 

Д22

Трамвайна спирка


450/600 ; 550/700 ; 700/900 ; 900/1200 mm

 
 
 
 

Д23

Тролейбусна спирка


450/600 ; 550/700 ; 700/900 ; 900/1200 mm

 
 
 

Д24

Автобусна спирка


450/600 ; 550/700 ; 700/900 ; 900/1200 mm

 
 
 

Д25

За използването на пътя се изисква платена винетна такса


450/600 ; 550/700 ; 700/900 ; 900/1200 mm

 
 
 

Д 25.1

За използването на пътя се изисква платена винетна или ТОЛ такса


450/600; 550/700; 700/900; 900/1200 mm

 
 
 

Д 25.2

За използването на пътя се изисква платена ТОЛ такса


450/600; 550/700; 700/900; 900/1200 mm

 
 
 

Д 26

Място за паркиране на електрически превозни средства за зареждане


450/600; 550/700; 700/900; 900/1200 mm