С какво можем да ви помогнем? Нашите продукти и професионализъм ще Ви помогнат да се концентрирате върху важните аспекти на Вашия бизнес!

Група "Е" // Даващи допълнителна информация

 

Е1

Медицински пункт


450/600 ; 550/700 ; 700/900 ; 900/1200 mm

 
 
 

Е2

Болница със звено за спешна медицинска помощ


450/600 ; 550/700 ; 700/900 ; 900/1200 mm

 
 
 

E3

Полиция


450/600 ; 550/700 ; 700/900 ; 900/1200 mm

 
 
 

Е4

Телефон


450/600 ; 550/700 ; 700/900 ; 900/1200 mm

 
 
 

Е5

Автосервиз


450/600 ; 550/700 ; 700/900 ; 900/1200 mm

 
 
 

Е6

Автомивка


450/600 ; 550/700 ; 700/900 ; 900/1200 mm

 
 
 
 

Е7

Бензиностанция


450/600 ; 550/700 ; 700/900 ; 900/1200 mm

 
 
 

Е8

Информационно бюро за туристи


450/600 ; 550/700 ; 700/900 ; 900/1200 mm

 
 
 

Е9

Хотел или мотел


450/600 ; 550/700 ; 700/900 ; 900/1200 mm

 
 
 

Е10

Ресторант


450/600 ; 550/700 ; 700/900 ; 900/1200 mm

 
 
 

Е11

Кафе


450/600 ; 550/700 ; 700/900 ; 900/1200 mm

 
 
 

Е12

Къмпинг за палатки


450/600 ; 550/700 ; 700/900 ; 900/1200 mm

 
 
 
 

E13

Къмпинг за туристически ремаркета


450/600 ; 550/700 ; 700/900 ; 900/1200 mm

 
 
 

Е14

Къмпинг за палатки и туристически ремаркета


450/600 ; 550/700 ; 700/900 ; 900/1200 mm

 
 
 

Е15

Туристическа база


450/600 ; 550/700 ; 700/900 ; 900/1200 mm

 
 
 

Е16

Място за отдих


450/600 ; 550/700 ; 700/900 ; 900/1200 mm

 
 
 

Е17

Начало на пешеходен маршрут


450/600 ; 550/700 ; 700/900 ; 900/1200 mm

 
 
 

Е18

Вода за пиене


450/600 ; 550/700 ; 700/900 ; 900/1200 mm

 
 
 
 

Е19

Тоалетна


450/600 ; 550/700 ; 700/900 ; 900/1200 mm

 
 
 

Е20

Такси


450/600 ; 550/700 ; 700/900 ; 900/1200 mm

 
 
 

Е21

Пешеходен подлез или надлез


450/600 ; 550/700 ; 700/900 ; 900/1200 mm

 
 
 

Е22

Максимални скорости на движение


1750/2500 mm ; 2500/3750 mm

 
 
 

Е23.1

Проходът е отворен или затворен


1500/2000 mm ; 1750/2500 mm

 
 
 

Е23.2

Проходът е отворен или затворен


1500/2000 mm ; 1750/2500 mm

 
 
 
 

Е23.3

Проходът е отворен или затворен


1500/2000 mm ; 1750/2500 mm

 
 
 

Е 24

Контрол с автоматизирани технически средства или системи


450/600; 550/700; 700/900; 900/1200 mm

 
 
 

Е 25

Заряднастанция за зареждане на електрически превозни средства


450/600; 550/700; 700/900; 900/1200 mm

 
 
 

Е 26

Зарядна станция за зареждане с водород


450/600; 550/700; 700/900; 900/1200 mm