С какво можем да ви помогнем? Нашите продукти и професионализъм ще Ви помогнат да се концентрирате върху важните аспекти на Вашия бизнес!

Група 2 // табели за ел. уредби по БДС 3035 /1976

 

Табела ТП 1ГП

Внимание! Високо напрежение. Опасно за живота


297/210 mm

 
 
 

Табела ТП 2А

Стой!  Високо напрежение


210/148 mm

 
 
 

Табела ТП 3А

Стой! Опасно за живота


210/148 mm

 
 
 

Табела ТП 4ДП

Не се качвай! Високо напрежение.Опасно за живота


360/240 mm

 
 
 

Табела ТП 5ГП

Не се качвай! Опасно за живота


148/210;  210/297;  240/360 mm

 
 
 

Табела ТП 6АП

Не пипай! Опасно за живота


210/148 mm

 
 
 
 

Табела ТП 7

Не включвай! Работи се по електропровода


210/148 mm

 
 
 

Табела ТП 8

Не включвай! Работят хора


210/148 mm

 
 
 

Табела ТП 9

Не отваряй! Работят хора


210/148 mm

 
 
 

Табела ТП 10

Не влизай! Опасно за живота


210/148 mm

 
 
 

Табела ТП 11 В

Да се работи тук!


210/210 mm

 
 
 

Табела ТП 12 В

Влизай оттук!


210/210 mm

 
 
 
 

Табела ТП 13 В

Качвай се оттук!


210/210 mm

 
 
 

Табела ТП 14

Внимание! Обратно напрежение


210/148 mm

 
 
 

Табела ТП 15

Внимание! Под напрежение


210/148 mm

 
 
 

Табела ТП 16

Внимание! Несинхронно напрежение


210/148 mm

 
 
 

Табела ТП 17

Внимание! Двустранно захранване


210/148 mm

 
 
 

Табела ТП 18

Внимание! Заземено


210/148 mm

 
 
 
 

Табела ТП 19

Внимание!


18/37;  26/52; 37/74; 52/105; 74/14 8 mm

 
 
 

Табела ТП 20

Влизането забранено!


210/148 mm

 
 
 

Табела ТП 21

Не изключвай! Работят хора под напрежение


210/148 mm

 
 
 

Табела ТП 22

Вход забранен!


210/148 mm

 
 
 

Табела ТП 23

Не се качвай! Опасно за живота


210/148 mm

 
 
 

Табела ТП 24

Стой! Тук се работи под напрежение


210/148 mm

 
 
 
 

Табела ТП 25

Внимание! Съоръжението работи


210/148 mm

 
 
 

Табела ТП 26

Внимание! Високо напрежение


210/148 mm

 
 
 

Табела ТП 27

Внимание! Опасна зона


210/148 mm

 
 
 

Табела ТП 28

Внимание! Опасно за живота


210/148 mm

 
 
 

Табела ТП 29

Акумулаторно помещение


210/148 mm