С какво можем да ви помогнем? Нашите продукти и професионализъм ще Ви помогнат да се концентрирате върху важните аспекти на Вашия бизнес!

Група 3 // табели за ЖП транспорт Наредба 49 / 28.12.2001 г.

 

ЖП табела №1

Край на контактната мрежа


500/500 mm

 
 
 

ЖП табела №2

Отклоняващият наляво коловоз не е електрифициран


500/500 mm

 
 
 

ЖП табела №3

Отклоняващият надясно коловоз не е електрифициран


500/500 mm

 
 
 

ЖП табела №4

Неутрална вставка


500/500 mm

 
 
 

ЖП табела №5

Подготви пантографа за сваляне


500/500 mm

 
 
 

ЖП табела №6

Свали пантографа


500/500 mm

 
 
 
 

ЖП табела №7

Вдигни пантографа


500/500 mm

 
 
 

ЖП табела №8

Вдигни пантографите


500/500 mm

 
 
 

ЖП табела №9

Начало на въздушна междина


500/500 mm

 
 
 

ЖП табела №10

Край на въздушна междина


500/500 mm

 
 
 

ЖП табела №11

Забранителен сигнал


500/500 mm

 
 
 

ЖП табела №12

Предсигнал за спиране


500/500 mm

 
 
 
 

ЖП табела №13

Начало на намалението


500/500 mm

 
 
 

ЖП табела №14

Край на намалението


500/500 mm

 
 
 

ЖП табела №15

Начало на намалението за прелези с изолирано АПУ и гари с РУКЗ


500/500 mm

 
 
 

ЖП табела №16

Начало на намалението за руски вагони


500/500 mm

 
 
 

ЖП табела №17

Край на намалението за руски вагони


500/500 mm

 
 
 

ЖП табела №18

Предсигнал за намаление


500/500 mm

 
 
 
 

ЖП табела №19

Предсигнал за намаление за руски вагони


746/500 mm

 
 
 

ЖП табела №20

Указател за намаление


500/500 mm

 
 
 

ЖП табела №21

Указател за намаление за руски вагони


746/500 mm

 
 
 

ЖП табела №22.1

Начало на временно намаление


Ф=500 mm

 
 
 

ЖП табела №22.2

Край на временно намаление


Ф=500 mm

 
 
 

ЖП табела №23

Предсигнал за временно намаление


Ф=500 mm

 
 
 
 

ЖП табела №24

Силно застрашаващо безгабаритно поле


225/480 mm

 
 
 

ЖП табела №25

"Граница на гарата"


660/345 mm

 
 
 

ЖП табела №26

Указател "П"


455/270 mm

 
 
 

ЖП табела №27.1

Указател за предупредителен светофор


155/700 mm

 
 
 

ЖП табела №27.2

Указател за предупредителен светофор


155/700 mm

 
 
 

ЖП табела №27.3

Указател за предупредителен светофор


155/700 mm

 
 
 
 

ЖП табела №28

Предсветофорен указател


155/700 mm

 
 
 

ЖП табела №29.1-1

Указател за предпрелезен светофор


155/700 mm

 
 
 

ЖП табела №29.1-2

Указател за предпрелезен светофор


155/700 mm

 
 
 

ЖП табела №29.1-3

Указател за предпрелезен светофор


155/700 mm

 
 
 

ЖП табела №29.2-1

Указател за входен светофор или семафор, когато няма предупредителен


155/700 mm

 
 
 

ЖП табела №29.2-2

Указател за входен светофор или семафор, когато няма предупредителен


155/700 mm

 
 
 
 

ЖП табела №29.2-3

Указател за входен светофор или семафор, когато няма предупредителен


155/700 mm

 
 
 

ЖП табела №30

Указател "С"


200/300 mm

 
 
 

ЖП табела №31

"Опасност от скъсване"


500/500 mm

 
 
 

ЖП табела №32

"Край на бутането"


500/500 mm

 
 
 

ЖП табела №33

"Голямо надолнище"


500/500 mm

 
 
 

ЖП табела №34

"Пробно задържане"


500/500 mm

 
 
 
 

ЖП табела №35

"Внимание газопровод, високо налягане"


950/500 mm

 
 
 

ЖП табела №36

Указател за профила на пътя или "Наклоноуказател"


2*420/130 mm

 
 
 

ЖП табела №37

Работна група


500/500 mm

 
 
 

ЖП табела №38

Работна група по контактната мрежа


500/500 mm

 
 
 

ЖП табела №39

Телефонен пост


235/400 mm

 
 
 

ЖП табела №40

Спирка


950/500 mm

 
 
 
 

ЖП табела №41

Не преминавай ! Опасно за живота!


950/500 mm

 
 
 

ЖП табела №42

Промяна на участъковата скорост


500/580 mm

 
 
 

ЖП табела №43

Край на коловоза


500/500 mm