С какво можем да ви помогнем? Нашите продукти и професионализъм ще Ви помогнат да се концентрирате върху важните аспекти на Вашия бизнес!

Група 1 // комплекти за временна организация на движението

 

Комплект 1

РVС основа 2бр, Стълб L 1000мм 2бр, Пътен знак С 3.1 оборден  2000/250мм - 1бр.

 
 
 

Комплект 2

PVC основа - 2бр, Стълб L 1850мм 1бр,стълбче  L 1000мм 1бр, Пътен знак С 3.1, 2000/250мм - оборден -1бр, Пътен знак В 2  Ф 600мм, плосък - 1бр

 
 
 

Комплект 3

PVC основа - 2бр, Стълб  L 1000мм - 3бр, Пътен знак С 3.1, 2000/250мм - оборден -1бр, Пътен знак В 2  Ф 600мм, плосък - 1бр, Знак С 16 -Сигнална лампа - 2бр.

 
 
 

Комплект 4

Пано с крачета 1800/1000мм, Пътен знак С 3.1 оборден 2000/250мм  - 1бр.

 
 
 

Комплект 5

Пано с крачета 1800/1000мм, Пътен знак С 3.1 оборден 2000/250мм - 1бр, Пътен знак В 1 /2/  Ф 600мм плосък  - 1бр

 
 
 

Комплект 6

Пано с крачета 1800/1000мм, Пътен знак С 3.1 оборден  2000/250мм  - 1бр, Пътен знак В 1 /2/  Ф 600мм плосък - 1бр, Знак С 16 -Сигнална лампа - 2бр.

 
 
 
 

Комплект 7

Опора "М" - 1бр., Опора "Ж" - 1бр., Стълб L 1000мм - 2бр, Пътен знак  С 3.1 2000/250мм оборден  - 1бр

 
 
 

Комплект 8


Опора "М" - 1бр., Опора "Ж" - 1бр., Стълб L 1000мм - 1бр, Стълб L 1850мм - 1бр Пътен знак С 3.1 оборден 2000/250мм  - 1бр, Пътен знак В 2  Ф 600мм, плосък - 1бр

 
 
 

Комплект 9

Опора "М" - 1бр., Опора "Ж" - 1бр., Стълб L 1000мм - 3бр, Пътен знак С 3.1 оборден 2000/250мм - 1бр, Пътен знак В 2  Ф 600мм, плосък  - 1бр, Знак С 16 -Сигнална лампа - 2бр.

 
 
 

Комплект 10

Бариера тип "Хармоника"  максимална дължина 2000мм

 
 
 

Комплект 10.1

Бариера тип "Хармоника"-голяма    - максимална дължина 4000мм

 
 
 

Комплект 11

Бариера тип "Хармоника" с 2 пътни знака /А 23 L=450мм и Г 9 /Г 10 Ф 400 мм/

 
 
 
 

Комплект 12

PVC основа - 2бр, Стълб L 1000мм 2бр, Пътен знак С 6.1  2000/400 мм  оборден  - 1бр

 
 
 

Комплект 13

PVC основа - 2бр, Стълб L 1850мм 1бр,Стълб  L 1000мм 1бр, Пътен знак С 6.1, 2000/400мм - оборден - 1бр, Пътен знак Г 9/10/Ф 600мм, плосък  - 1бр

 
 
 

Комплект 14

PVC основа - 2бр, Стълб  L 1200мм - 3бр, Пътен знак С 6.1, 2000/400мм - оборден -1бр, Пътен знак Г 9 /10/  Ф 600мм, плосък - 1бр, Знак С 16 -Сигнална лампа - 2бр.

 
 
 

Комплект 15

Пано с крачета 1800/1000мм, Пътен знак С 6.1 оборден 2000/400мм  - 1бр.

 
 
 

Комплект 16

Пано с крачета 1800/1000мм, Пътен знак С 6.1 оборден 2000/400мм  - 1бр, Пътен знак Г 9 /10/  Ф 600мм плосък,  - 1бр

 
 
 

Комплект 17

Пано с крачета 1800/1000мм, Пътен знак С 6.1 оборден 2000/400мм  - 1бр, Пътен знак Г 9 /10/  Ф 600мм плосък  - 1бр, Знак С 16 -Сигнална лампа - 2бр.

 
 
 
 

Комплект 18

Опора "М" - 1бр., Опора "Ж" - 1бр., Стълб  L 1200мм - 2бр, Пътен знак  С 6.1 2000/400мм оборден   - 1бр

 
 
 

Комплект 19

Опора "М" - 1бр., Опора "Ж" - 1бр., Стълб  L 1200мм - 1бр, Стълб  L 1850мм - 1бр Пътен знак С 6.1 оборден 2000/250мм - 1бр, Пътен знак Г 9 /10/  Ф 600мм, плосък - 1бр

 
 
 

Комплект 20

Опора "М" - 1бр., Опора "Ж" - 1бр., Стълб  L 1200мм - 3бр, Пътен знак С 6.1 оборден 2000/250мм  - 1бр, Пътен знак Г 9 /10/  Ф 600мм, плосък - 1бр, Знак С 16 -Сигнална лампа - 2бр.

 
 
 

Комплект 21

PVC основа, Стълб L 1200мм, Знак С 16 - Сигнална лампа - 1бр.

 
 
 

Комплект 22

Опора "М" - 1бр., Опора "Ж" - 1бр., Стълб L 980мм - 1бр, Знак С 16 -Сигнална лампа - 1бр.

 
 
 

Комплект 23

PVC основа, стълбче L 2000мм, Пътен знак С 4.3 /4.4/  250/1000мм плосък , Пътен знак Г 9 /10/  Ф 600мм или Ф 700 мм плосък 

 
 
 
 

Комплект 24

PVC основа, Стълб L 2300мм, Пътен знак С 4.3 /4.4/  250/1000мм плосък , Пътен знак Г 9 /10/  Ф 600мм или Ф 700мм  плосък  , Знак С 16 - Сигнална лампа

 
 
 

Комплект 25 – ДВУСТРАНЕН

PVC основа, Стълб  L 2000мм, Пътен знак С 4.3 /4.4/ - 2бр.  250/1000мм плосък , Пътен знак Г 9 /10/ - 2 бр.  Ф 600мм или Ф 700мм плосък  , Знак С 16 - Сигнална лампа - 1бр.

 
 
 

Комплект 26

PVC основа,Стълб  L 1200мм, Пътен знак С 4.3 /4.4/  250/1000мм плосък

 
 
 

Комплект 27

PVC основа, Стълб  L 1500мм, Пътен знак С 4.3 /4.4/  250/1000мм плосък , Знак С 16 - Сигнална лампа

 
 
 

Комплект 28 – ДВУСТРАНЕН

PVC основа, Стълб  L 1500мм, Пътен знак С 4.3 /4.4/ - 2 бр. 250/1000мм плосък , Знак С 16 - Сигнална лампа - 1 бр

 
 
 

Комплект 29 – ДВУСТРАНЕН

PVC основа,  Пътен знак С 4.3 /4.4/ - РVС бализа - двустранна

 
 
 
 

Комплект 30 – ДВУСТРАНЕН

PVC основа,  Пътен знак С 4.3 /4.4/ - РVС бализа - двустранна,  Знак С 16 - Сигнална лампа

 
 
 

Комплект 31 – ДВУСТРАНЕН

PVC основа,  Пътен знак С 4.3 /4.4/ - РVС бализа - двустранна,  Пътен знак Г 9 /10/ -  Ф 600мм плосък 

 
 
 

Комплект 32 – ДВУСТРАНЕН

PVC основа,  Пътен знак С 4.3 /4.4/ - РVС бализа - двустранна,  Пътен знак Г 9 /10/ - 2бр -  Ф 600мм плосък  ИФ

 
 
 

Комплект 33 – ДВУСТРАНЕН

PVC основа,  Пътен знак С 4.3 /4.4/ - РVС бализа - двустранна, Пътен знак Г 9 /10/ - Ф 600мм плосък  , Знак С 16 - Сигнална лампа

 
 
 

Комплект 34 – ДВУСТРАНЕН

PVC основа,  Пътен знак С 4.3 /4.4/ - РVС бализа - двустранна,  Пътен знак Г 9 /10/ - 2бр. Ф 600мм плосък  , Знак С 16 - Сигнална лампа

 
 
 

Комплект 35

РVС основа - 1бр., Стълб  L= 2000 мм за РVС основа - 1бр., Стълб  L=1200 мм /напречка/ - 1бр., Пътен знак /триъгълен/ L=450мм - 2бр., Пътен знак /кръгъл/ Ф 400 мм - 2бр

 
 
 
 

Комплект 36

Стойка сгъваема подвижна - 1бр, Стълб  L 1450мм Пътен знак /триъгълен L 700мм - 1бр/

 
 
 

Комплект 37

Стойка сгъваема подвижна - 1бр, Пътен знак /кръгъл Ф 600мм - 1бр/

 
 
 

Комплект 38

Стойка сгъваема подвижна - 1бр,  Стълб  L 1600мм, Пътни знаци /кръгъл Ф 600мм - 1бр, триъгълен L 700мм - 1бр/

 
 
 

Комплект 39

"Бягаща светлина" PVC основа - 6бр, РVС бализа С4 двустранна  250/1000мм 6бр, бягащи светлини - 6бр,  комплект кабели, акумулатор 12V

 
 
 

Комплект 40.1

Подвижна светофарна уредба/ Светофарна секция LED Ф 200 транспортна -2бр., Количка с метална кутия за акумулатор, управление и телескопична стойка за светофарна секция -2бр., акумулаторни батерии / 12V, 90Аh / - 2бр., пулт за настройка и управление - 2бр.

 
 
 

Комплект 40.2

Подвижна светофарна уредба/ Светофарна секция крушкова Ф 200 транспортна -2бр., Количка с метална кутия за акумулатор, управление и телескопична стойка за светофарна секция -2бр., акумулаторни батерии / 12V, 180Аh / - 2бр., пулт за настройка и управление - 2бр.