С какво можем да ви помогнем? Нашите продукти и професионализъм ще Ви помогнат да се концентрирате върху важните аспекти на Вашия бизнес!

Група 1 // комплекти за временна организация на движението

 

Комплект 4

Пано с крачета - 1 бр., Пътен знак С 3.1  2000/250мм ИФ - 1бр.

 
 
 

Комплект 5

Пано с крачета - 1 бр.,  Пътен знак С 3.1  2000/250мм ИФ - 1бр., Пътен знак В 1 /2/  Ф 600мм ИФ - 1бр.

 
 
 

Комплект 6

Пано с крачета - 1 бр.,  Пътен знак С 3.1 2000/250мм ИФ - 1бр., Пътен знак В 1 /2/  Ф 600мм ИФ - 1бр., Знак С 16 Сигнална лампа -светодиодна - 2бр.

 
 
 

Комплект 10

Бариера тип "Хармоника"  максимална дължина 2000мм

 
 
 

Комплект 11

Бариера тип "Хармоника" с 2 пътни знака /А 23 L=450мм и Г 9 /Г 10 Ф 400 мм/

 
 
 

Комплект 15

Пано с крачета - 1бр., Пътен знак С 6.1  2000/400мм ИФ - 1бр.

 
 
 
 

Комплект 16

Пано с крачета - 1бр., Пътен знак С 6.1 /2/ 2000/400мм ИФ - 1бр., Пътен знак Г 9 /10, 11/ , В 1 /2/ Ф 600мм ИФ - 1бр.

 
 
 

Комплект 17

Пано с крачета - 1бр., Пътен знак С 6.1 /2/ 2000/400мм ИФ - 1бр., Пътен знак Г 9 /10, 11/  Ф 600мм ИФ - 1бр., Знак С 16 Сигнална лампа - светодиодна - 2бр.

 
 
 

Комплект 21

PVC основа - 1 бр., стълб L 1200мм - 1бр., Знак С 16 Сигнална лампа - светодиодна - 1бр.

 
 
 

Комплект 23

PVC основа - 1бр., стълб L 2000мм - 1бр., Пътен знак С 4.3 /4.4/  250/1000мм ИФ - 1 бр., Пътен знак Г 9 /10/  Ф 600мм  ИФ - 1 бр.

 
 
 

Комплект 24

Комплект № 24 - PVC основа - 1 бр., стълб L 2000мм - 1бр., Пътен знак С 4.3 /4.4/  250/1000мм ИФ - 1 бр., Пътен знак Г 9 /10/  Ф 600мм ИФ - 1 бр., Знак С 16 Сигнална лампа - светодиодна - 1 бр.

 
 
 

Комплект 25 – ДВУСТРАНЕН

PVC основа - 1бр., стълб L 2000мм - 1 бр., Пътен знак С 4.3 /4.4/ 250/1000мм ИФ - 2бр., Пътен знак Г 9 /10/ Ф 600мм ИФ - 2 бр., Знак С 16 - Сигнална лампа - светодиодна - 1бр.

 
 
 
 

Комплект 26

Комплект № 26 - PVC основа - 1 бр., стълб L 1200мм - 1 бр., Пътен знак С 4.3 /4.4/  250/1000мм  ИФ - 1 бр.

 
 
 

Комплект 27

PVC основа - 1 бр., стълб L 1500мм - 1 бр., Пътен знак С 4.3 /4.4/  250/1000мм ИФ - 1 бр., Знак С 16 - Сигнална лампа - светодиодна - 1 бр.

 
 
 

Комплект 28 – ДВУСТРАНЕН

PVC основа - 1 бр., стълб L 1500мм - 1 бр., Пътен знак С 4.3 /4.4/250/1000мм ИФ - 2 бр.,  Знак С 16 - Сигнална лампа - светодиодна - 1 бр.

 
 
 

Комплект 29 – ДВУСТРАНЕН

PVC основа - 1 бр.,  Пътен знак С 4.3 /4.4/  РVС бализа - двустранна ИФ - 1 бр.

 
 
 

Комплект 30 – ДВУСТРАНЕН

PVC основа - 1 бр.,  Пътен знак С 4.3 /4.4/  РVС бализа - двустранна ИФ - 1 бр., Знак С 16 - Сигнална лампа - светодиодна - 1 бр.

 
 
 

Комплект 31 – ДВУСТРАНЕН

PVC основа - 1 бр.,  Пътен знак С 4.3 /4.4/  РVС бализа - двустранна ИФ 1 бр., Пътен знак Г 9 /10/  Ф 600мм ИФ - 1 бр.

 
 
 
 

Комплект 32 – ДВУСТРАНЕН

PVC основа - 1 бр.,  Пътен знак С 4.3 /4.4/  РVС бализа - двустранна ИФ - 1 бр., Пътен знак Г 9 /10/ - Ф 600мм ИФ -  2бр.

 
 
 

Комплект 33 – ДВУСТРАНЕН

PVC основа - 1бр.,  Пътен знак С 4.3 /4.4/  РVС бализа - двустранна ИФ - 1 бр., Пътен знак Г 9 /10/  Ф 600мм ИФ - 1 бр., Знак С 16 - Сигнална лампа - светодиодна - 1бр.

 
 
 

Комплект 34 – ДВУСТРАНЕН

PVC основа - 1 бр.,  Пътен знак С 4.3 /4.4/  РVС бализа - двустранна ИФ - 1 бр., Пътен знак Г 9 /10/ Ф 600мм  ИФ - 2бр., Знак С 16 - Сигнална лампа - светодиодна - 1 бр.

 
 
 

Комплект 39

"Бягаща светлина" PVC основа - 6 бр, РVС бализа С 4 двустранна - 6 бр, бягащи светлини - 6 бр.

 
 
 

Табела тип С 19 с LED панел


Пътен знак L=900 мм; LED панел 900/900 мм

 
 
 

Табела тип С 19 с LED лампи

1000/1500 мм