С какво можем да ви помогнем? Нашите продукти и професионализъм ще Ви помогнат да се концентрирате върху важните аспекти на Вашия бизнес!

// За нас

ТПС – ЛИДЕР В БРАНША

 

     “Трафик пътна сигнализация” ЕООД е водеща българска компания в областта на пътната безопасност и организация на движението. Основният предмет на дейността й е проектиране, производство и монтаж на средства за хоризонтална и вертикална сигнализация, като:

-изготвяне и изпълнение на проекти за временна и постоянна организация на  движението

-производство и монтаж на пътни знаци, указателни и рекламни табели, както и носещи системи и скрепителни монтажни елементи

-изграждане на светофарни уредби

-изпълнение на хоризонтална пътна маркировка.