С какво можем да ви помогнем? Нашите продукти и професионализъм ще Ви помогнат да се концентрирате върху важните аспекти на Вашия бизнес!

// История на ТПС

      Модерната производствена база на фирмата е съсредоточена в гр. София. Съвременното технологично оборудване, пътно-маркировъчни машини и специализирана техника позволяват да се  реализират потребностите на клиентите в най-кратки срокове.

      Използваните висококачествени материали и компоненти са с  гарантиран произход и показатели от реномирани производители. Това се удостоверява със сертификати за качество съответстващи на изискванията на стандартите и нормативните документи.           

      “Трафик пътна сигнализация” ЕООД е сертифицирана по стандарт за качеството ISO 9001:2008 -Сертификат № ВG 12272Q, притежава Сертификат за съответствие  09-НСИСОССП-092 съгласно Наредбата за съществените изисквания  към строежите  и оценяване съответствието на строителните продукти и Сертификат за съответствие с изискванията за  работа с материали на”3М” USA.


      Наши клиенти са Агенция ”Пътна инфраструктура”, Областните пътни управления, Общински администрации, водещи пътни и строителни фирми, петролни компании, бизнес-центрове, търговски вериги и др., както и фирми изграждащи и поддържащи градската инфраструктура.