С какво можем да ви помогнем? Нашите продукти и професионализъм ще Ви помогнат да се концентрирате върху важните аспекти на Вашия бизнес!

// „ТРАФИК ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД

КАЧЕСТВОТО Е КАТО ИСТИНАТА – ТО НЕ ТЪРПИ КОМПРОМИСИ!

Модерната производствена база на фирмата е съсредоточена в град София. Съвременното технологично оборудване, използваните пътно-маркировъчни машини и специализирана техника, ни позволяват да реализираме изискванията на клиентите в най-кратки срокове.


Използваните висококачествени материали и компоненти са с гарантиран произход и показатели от реномирани производители. Това се удостоверява със съответните сертификати за качество, съответстващи на приложимите стандарти и нормативни изисквания.


Ръководството на “ТРАФИК ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД е дефинирало своята корпоративна политика и цели, като всички дейности се изпълняват в условията на внедрена и поддържана сертифицирана интегрирана система за управление, съгласно изискванията на международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 и ISO 39001:2012.

Дружеството притежава Сертификат за съответствие 09-НСИСОССП-092 съгласно „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти“, както и Сертификат за съответствие с „Изискванията за работа с материали на ”3М” USA“. Внедрен е ефикасен набор от механизми за контрол за управление на сигурността на информацията, съгласно изискванията на международния стандарт ISO/IEC 27001:2013.


Наши клиенти са Агенция ”ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”, Областните пътни управления, Общински администрации, водещи пътни и строителни фирми, петролни компании, бизнес-центрове, търговски вериги и др., както и фирми изграждащи и поддържащи градската инфраструктура.