С какво можем да ви помогнем? Нашите продукти и професионализъм ще Ви помогнат да се концентрирате върху важните аспекти на Вашия бизнес!

// ПРИТЕЖАВАНИ СЕРТИФИКАТИ

Удостоверение от Камарата на строителите [визуализация]


Сертификат за качество от „3М“  [визуализация]


Сертификат за съотвествие с НСИСОССП (издаден от независима строителна лаборатория)

[визуализация-BG]      [визуализация-ENG]


ISO 9001:2015 Сертификат за качествено управление [визуализация]


ISO 14001:2015 Сертификат за управление на въздействието върху околната среда [визуализация]


ISO 45001:2018 Сертификат за управление на здравето и безопасността при работа [визуализация]


ISO 39001:2012 Сертификат за управление на безопасността на движението по пътищата [визуализация]


КОРПОРАТИВНА ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ [визуализация]