С какво можем да ви помогнем? Нашите продукти и професионализъм ще Ви помогнат да се концентрирате върху важните аспекти на Вашия бизнес!

// Приложими подзаконови актове

ИЗВЪРШВАME ПРЕГЛЕД И ОЦЕНКА ЗА РЕГУЛАТОРНО СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СЛЕДНИТЕ НАРЕДБИ:


Наредба 1/17.01.2001 за организиране на движението по пътищата  [Визуализация]


Наредба 2/17.01.2001 за сигнализация на пътищата с пътна маркировка  [Визуализация]


Наредба 3/16.08.2010 за временната организация и безопастността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците  [Визуализация]


Наредба 17/23.07.2001  за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали   [Визуализация]


Наредба 18/23.07.2001 за сигнализация на пътищата с пътни знаци   [Визуализация]


Наредба за рекламните съоръжения на територията на Столична община  [Визуализация]


Наредба № РД-02-20-10 от 05 юли 2012 г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях   [Визуализация]