ЛИДЕРЪТ В БРАНША

“ТРАФИК ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД е водеща българска компания в областта на осигуряване на пътна безопасност и организация на движението.

Основният предмет на дейност е ПРОЕКТИРАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖ НА СРЕДСТВА ЗА ХОРИЗОНТАЛНА И ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЯ, като:

  • изготвяне и изпълнение на проекти за временна и постоянна организация на движението;
  • производство и монтаж на пътни знаци, указателни и рекламни табели, както и носещи системи и скрепителни монтажни елементи;
  • изграждане на светофарни уредби;
  • изпълнение на хоризонтална пътна маркировка и др.