ВЪЗМОЖНОСТИ

ПРИТЕЖАВАМЕ НЕОБХОДИМАТА АДМИНИСТРАТИВНА, ЛОГИСТИЧНА И ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА ЗА:

ТЕХНИКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ НА ТЕРЕН – СОБСТВЕН МАШИНЕН ПАРК И СЪОРЪЖЕНИЯ