РЕФЕРЕНЦИИ ОТ КЛИЕНТИ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ПЪТИЩА“  (АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“) [визуализация]

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД [визуализация]

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ [визуализация]

ОБЩИНА ДРАГОМАН [визуализация]

ОБЩИНА ГАБРОВО [визуализация]

ОБЩИНА ХАСКОВО [визуализация]

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ [визуализация]

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК [визуализация]

ОБЩИНА ПЛОВДИВ [визуализация]

ОБЩИНА САНДАНСКИ [визуализация]

ОБЩИНА ВРАЦА [визуализация]

„АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД – СОФИЯ [визуализация]

„АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД – СОФИЯ [визуализация]

„ГБС ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД [визуализация]

„ФЪРСТ ФАСИЛИТИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД [визуализация]

„ИНЖСТРОЙ“ ЕООД – ПЛЕВЕН [визуализация]

„ИСТЪР“ ЕООД [визуализация]

„ДЖИ ПИ ГРУП“ АД [визуализация]  [визуализация]

„МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД [визуализация]

„ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ“ ЕАД („ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ“ ЕООД) [визуализация]

„ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯ“ ЕАД [визуализация]

„ПЕРФОРМ РИАЛ ИСТЕЙТ“ ООД [визуализация]

„СК 13 ПЪТСТРОЙ“ АД [визуализация]

„ТРЕЙС-СОФИЯ“ ЕАД [визуализация]