ПЪТНИ ЗНАЦИ, СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА, В СЛЕДНИТЕ ГРУПИ:

Предупредителни пътни знаци за опасност

А16

Пътни знаци относно предимство

Б2

Пътни знаци за въвеждане и отменяне на забрана

В27

Пътни знаци със задължителни предписания

Г2

Пътни знаци със специални предписания

Д9

Пътни знаци, даващи допълнителна информация

Е7

Пътни знаци за направления, посоки, обекти и други

Ж13

Други средства за
сигнализиране

С6-3

Допълнителни
табели

z9

Примерни табели със
свободен текст

z10

Светодиодни пътни знаци

z11