Група "А"

Предупредителни пътни знаци за опасност

А16

Група "Б"

Пътни знаци относно предимство

Б2

Група "В"

Пътни знаци за въвеждане и отменяне на забрана

В27

Група "Г"

Пътни знаци със задължителни предписания

Г2

Група "Д"

Пътни знаци със специални предписания

Д9

Група "Е"

Пътни знаци, даващи допълнителна информация

Е7

Група "Ж"

Пътни знаци за направления, посоки, обекти и други

Ж13

Група "С"

Други средства за
сигнализиране

С6-3

Група "Т"

Допълнителни
табели

z9

Група "Т 17"

Примерни табели със
свободен текст

z10