Група "А"

Предупредителни
за опасност

Z1

Група "Б"

Относно
предимство

z2

Група "В"

Забрана и отменяне
на забраната

z3

Група "Г"

Със задължителни
предписания

z4

Група "Д"

Със специални
предписания

z5

Група "Е"

Даващи допълнителна
информация

z6

Група "Ж"

За напревления, посоки
обекти и други

z7

Група "С"

Други средства за
сигнализиране

z8

Група "Т"

Допълнителни
табели

z9

Група "Т-17"

Табели със
свободен текст

z10