НАШИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ

ОТ ИДЕЯТА ДО РЕАЛИЗАЦИЯТА

Основният предмет на дейността нa дружеството е проектиране, производство и монтаж на средства за временна и постоянна организация и безопасност  по улиците и пътищата, изпълнение на хоризонтална маркировка по уличната мрежа, паркингите и обособените зони, както  на общинската, така и на Републиканската пътна инфраструктура – в РЕЗУЛТАТ, за последните 10 г., над:

3600

Продуктови изделия

8300

Клиенти

150

Договорни проекти

ДОВЕРЕТЕ СЕ НА ПРОФЕСИОНАЛИЗМА

ТРАФИК ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ

 

С ГАРАНЦИЯ ЗА НАЙ-ВИСОКО КАЧЕСТВО!

ВНЕДРЕНА И СЕРТИФИЦИРАНА ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

ISO 9001:2015                                                              ISO/IEC 27001:2013

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018                  ISO 39001:2012

              

КЪМ НАШИТЕ КЛИЕНТИ:

КОЙ, АКО НЕ НИЕ И КОГА, АКО НЕ СЕГА?