СЛУЧИ СЕ, СЛУЧВА НИ СЕ, ЩЕ СЕ ......

Осма годишна конференция „Безопасна пътна инфраструктура“

Осма годишна конференция „БЕЗОПАСНА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

На 15 септември се проведе Осмата годишна конференция „Безопасна пътна инфраструктура”

Мястото на провеждане бе в град Хисаря в рамките на два дни.

Организатор е Българска браншова асоциация „Пътна безопасност“ (ББАПБ)

За пореден път се събраха представители и ръководители на държавната администрация, на неправителствени организации, експерти, научни специалисти, одитори по пътна безопасност и др.

В рамките на форума участниците дискутираха утвърдени и работещи методи в сферата на пътната безопасност, обмениха се нови идеи, положителни европейски и световни практики, съвременни методи за оценка на риска от настъпване на пътнотранспортни произшествия, инфраструктурни решения за ограничаване на опасността и намаляване на последствията от ПТП и други.

Традиционно участниците във форума подготвиха заключителна декларация с изводи от събитието.       

Заключителна декларация ХИСАР’ 2022

Участие в изложение

ОБЩИНСКО ЕКСПО '2021

                      

 

 

 

Трафик пътна сигнализация ЕООД участва в специализираното изложение „Общинско Експо“ 2021, което се проведе от 19 до 21 септември 2021 г. в к. к. „Албена“, в дните на Годишната среща на местните власти. Изложението събира на едно място компании, предлагащи възможности за оптимизиране на дейността на общините в различни аспекти на техните функции:

  • поддържане на градски пространства
  • сметосъбиране, рециклиране и преработка на отпадъци, машини и съдове за отпадъци, градски инвентар;
  • специализирана строителна техника;
  • оборудване и обзавеждане на офиси;
  • технологични решения в сферата на енергетиката и водоснабдяването;
  • и др.
  • ОБЩИНСКО ЕКСПО е възможност за директни срещи с производители и вносители на техника и технологии, предназначени както за нуждите на администрацията, така и за различни по своя предмет на дейност общински предприятия и дружества.

Сключен ДОГОВОР

Договор с ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ

На 28.05.2021 г. се сключи договор с ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ ЕАД за изработка, доставка и монтаж на пътни знаци, табели, стълбове, анти-паркинг стълбчета и полагане на хоризонтална пътна маркировка за изграждане и поддържане на зоните за почасово платено паркиране, на ново въведени зони за почасово платено паркиране и дейности, възложени от СТОЛИЧНА ОБЩИНА извън зоните за почасово платено паркиране за зона обхващаща участъците от зоните за почасово платено паркиране на територията на район “Оборище”, с изключение на зоната оградена от бул. “Княгиня Мария Луиза”, пл. “Независимост”, пл. “Атанас Буров”, бул. “Цар Освободител”, ул. “Княз Александър I”, ул. “Московска”, ул. “Париж”, ул. “Шипка”, бул. “Васил Левски”, бул. “Сливница”,  район “Средец”, с изключение на зоната оградена от бул. “Витоша”, бул. “Патриарх Евтимий”, ул. “Г. С. Раковски”, бул. “Цар Освободител”, бул. “Васил Левски”, ул. “Шипка”, ул. “Париж”, ул. “Московска”, ул. “Княз Александър I”, бул. “Цар Освободител”, пл. “Атанас Буров”, пл. “Независимост”, бул. “Княгиня Мария Луиза” и близки до посочените райони извън зоните за почасово платено паркиране, както и ново въведени зони за почасово платено паркиране.

Участие в изложение

ОБЩИНСКО ЕКСПО

 

Вече трета година “ТРАФИК ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД участва в специализираното изложение ОБЩИНСКО ЕКСПО. Ежегодно то предоставя неповторима възможност на изложителите да представят по индивидуален начин свои стоки, проекти или услуги и да установят директни и непосредствени контакти с общинските лидери.

В условията на

В условията на COVID-19

 

В периода от 20.01.2021 г. до 20.04.2021 г. бе  сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP0022.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 150 000,00 лева.

Сключен ДОГОВОР

Договор със СТОЛИЧНА ОБЩИНА

През м. Юли 2020 г., Дружеството сключи договор със СТОЛИЧНА ОБЩИНА за поддръжка и изграждане на средства за организация на движението за зона II.

Сключен ДОГОВОР

Договор с АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

През м. Ноември 2019 г. ТРАФИК ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ подписа с Агенция „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ договор за производство, доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни и променливи размери за вертикална сигнализация на републиканските пътища.

Договорът е 5-годишен и обхваща Югозападен район, включващ областите Благоевград, Перник, Кюстендил и София