СЛУЧИ СЕ, СЛУЧВА НИ СЕ, ЩЕ СЕ ......

Сключен ДОГОВОР

Договор с ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ

На 28.05.2021 г. се сключи договор с ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ ЕАД за изработка, доставка и монтаж на пътни знаци, табели, стълбове, анти-паркинг стълбчета и полагане на хоризонтална пътна маркировка за изграждане и поддържане на зоните за почасово платено паркиране, на ново въведени зони за почасово платено паркиране и дейности, възложени от СТОЛИЧНА ОБЩИНА извън зоните за почасово платено паркиране за зона обхващаща участъците от зоните за почасово платено паркиране на територията на район “Оборище”, с изключение на зоната оградена от бул. “Княгиня Мария Луиза”, пл. “Независимост”, пл. “Атанас Буров”, бул. “Цар Освободител”, ул. “Княз Александър I”, ул. “Московска”, ул. “Париж”, ул. “Шипка”, бул. “Васил Левски”, бул. “Сливница”,  район “Средец”, с изключение на зоната оградена от бул. “Витоша”, бул. “Патриарх Евтимий”, ул. “Г. С. Раковски”, бул. “Цар Освободител”, бул. “Васил Левски”, ул. “Шипка”, ул. “Париж”, ул. “Московска”, ул. “Княз Александър I”, бул. “Цар Освободител”, пл. “Атанас Буров”, пл. “Независимост”, бул. “Княгиня Мария Луиза” и близки до посочените райони извън зоните за почасово платено паркиране, както и ново въведени зони за почасово платено паркиране.

Участие в изложение

ОБЩИНСКО ЕКСПО

 

Вече трета година “ТРАФИК ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД участва в специализираното изложение ОБЩИНСКО ЕКСПО. Ежегодно то предоставя неповторима възможност на изложителите да представят по индивидуален начин свои стоки, проекти или услуги и да установят директни и непосредствени контакти с общинските лидери.

В условията на

В условията на COVID-19

 

В периода от 20.01.2021 г. до 20.04.2021 г. бе  сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP0022.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 150 000,00 лева.

Сключен ДОГОВОР

Договор със СТОЛИЧНА ОБЩИНА

През м. Юли 2020 г., Дружеството сключи договор със СТОЛИЧНА ОБЩИНА за поддръжка и изграждане на средства за организация на движението за зона II.

Сключен ДОГОВОР

Договор с АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

През м. Ноември 2019 г. ТРАФИК ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ подписа с Агенция „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ договор за производство, доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни и променливи размери за вертикална сигнализация на републиканските пътища.

Договорът е 5-годишен и обхваща Югозападен район, включващ областите Благоевград, Перник, Кюстендил и София