СИГНАЛИЗАЦИЯ ЗА УЧАСТЪЦИ С ПОВИШЕНА КОНЦЕНТРАЦИЯ НА ПТП