ЗАКОНОВИ И ДРУГИ ПРИЛОЖИМИ ИЗИСКВАНИЯ

Дружеството изпълнява своята дейност в условията на регламентирана регулаторна среда.

В секциите ПРИЛОЖИМИ ЗАКОНИ и ПРИЛОЖИМИ НАРЕДБИ може да се запознаете със съответните приложими нормативни законови и подзаконови актове.

В секциите ПРИТЕЖАВАНИ СЕРТИФИКАТИ и ПОЛУЧЕНИ РЕФЕРЕНЦИИ е дадена информация за съответствието с група продуктови и международни сертификати за управление, които ръководството поддържа и степента на удовлетвореност на наши клиенти.