НИЕ от 3М

НИЕ от 3М

Намаляваме теглото на електропроводите, за да могат да пренесат повече електричество до повече хора. Помагаме на производителите да използват по-малко, като същевременно постигат повече. Автоматизираме данните в областта на здравеопазването, така че правилните хора да получат правилната информация. 3M насърчава иновациите и инициира напредъка, като същевременно съдейства за истинското непрестанно развитие в световен мащаб чрез опазване на околната среда, корпоративна и социална отговорност, както и икономически напредък. Прилагаме нашите знания и иновации, за да окажем истинско влияние върху живота на всеки човек по света.

Потърсете ни

3M™ Diamond Grade™ DG³

3M™ Diamond Grade™ DG³

Отразяващите листове 3M™ Diamond Grade™ DG3 са по-добри в способността си да отразяват обратно повече светлина и то в по-концентриран вид. Когато се приложени към пътни знаци, това означава, че водачите могат да виждат посоките и предупрежденията по-ясно – през деня или през нощта, при дъжд, силно слънце или сняг.