ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА СИГНАЛИЗАЦИЯ – конуси, лампи, палки